Fotogalerie    |    O portálu Zlatá města    |    Inzerát zdarma    |    Jak inzerovat?    |    Kontakt


Fotogalerie

Revitalizace Polabin bude pokračovat

Revitalizace Polabin bude pokračovat

Pardubice žádají o dotaci na pokračování regenerace svého největšího sídliště Polabiny. Program regenerace veřejných prostranství v Polabinách „běží“ již od roku 2000. Za 21 let přesáhly investice do tohoto programu 325 milionů korun. V příštím roce čekají úpravy a obnova ulici Karla Šípka. Polabiny z telekomunikační věže „Celkové náklady na tuto etapu revitalizace by měly být zhruba 8,6 milionu korun. Budeme žádat o dotaci ze Státního fondu podpory investic, která by mohla pokrýt až 50 procent uznatelných nákladů,“ řekl náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal, zodpovědný za dotační politiku města. Kromě toho, že vozovka a chodníky v ulici Karla Šípka dostanou nové povrchy, projekt počítá s využitím travnaté refýže pro kolmá parkovací stání, nové mají být i přístřešky na kontejnery, na přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Jiřího Potůčka přibude ostrůvek pro zvýšení bezpečnosti chodců a podobně. Zdroj : Město Pardubice „Cílem revitalizace veřejných prostranství je nejen zlepšení prostředí na sídlišti a přeměna monofunkčního sídlištního celku v atraktivní polyfunkční část města, ale také zklidnění dopravy a navýšení počtu parkovacích míst. V době výstavby sídliště se nepočítalo s tak velkým nárůstem automobilové dopravy, jakého jsme dnes svědky. Zklidnění dopravy v tomto sídelním celku je tak pro bezpečnost a pohodu lidí, kteří zde žijí, nutností,“ konstatoval starosta městského obvodu Pardubice II Radek Hejný. „Na financování programu regenerace se podílí vedle města a státu i náš městský obvod. Na revitalizaci ulice Karla Šípka počítáme s uvolněním téměř pěti milionů korun z rozpočtu MO,“ dodal starosta. Stavba sídliště Polabiny začala v roce 1960 a bytová výstavba tu trvala až do 80. let minulého století. Dnes tu žije kolem 20.000 obyvatel. Při regeneraci veřejných ploch tu vznikají nejen nová parkovací místa, a rekonstruují se komunikace, ale revitalizuje se veřejná zeleň i zpevněné plochy, vznikají dětská hřiště a v návaznosti na nové úpravy veřejného prostoru přibývá městský mobiliář. Celkem bylo od roku 2000 v rámci Programu regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe proinvestováno přes 335 milionů korun. Realizováno bylo přes 40 dílčích projektů, díky nimž zkrásněly nejen ulice sídliště, ale také jeho náměstí, veřejná hřiště a vnitrobloky. Zdroj : Město Pardubice

Prohlížet fotogalerii »

Podíl nakupujících na internetu se meziročně zvýšil z 39 na 54 %

Podíl nakupujících na internetu se meziročně zvýšil z 39 na 54 %

Na jaře roku 2020 došlo k výraznému nárůstu nakupování na internetu a lidé také začali sledovat pořady na placených stránkách. Chytrou televizi používá třetina domácností. Přístup k internetu jich má 82 % a počítač či tablet 79 %. Meziročně došlo k velkému nárůstu v nakupování přes internet. Zatímco v roce 2019 nakupovalo online 39 % české populace, o rok později to bylo již 54 %. „Potraviny si během sledovaných tří měsíců nakoupilo 13 % osob. Stejný podíl si přes internet objednal jídlo z restaurací či fastfoodů. Oblečení nebo obuv si koupilo online 30 % osob. Byla to nejčastěji nakupovaná položka na internetu, stejně jako v několika předchozích letech,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Více sledujeme pořady na webu televizních stanic a vzrostl i počet osob, které sledují videa na Youtube či podobných stránkách sloužících ke sdílení videí. „Největší meziroční nárůst zaznamenalo sledování placených pořadů. Zatímco na jaře roku 2019 uvedla 3 % osob, že si zaplatila za sledování filmů či seriálů přes internet, v roce 2020 to bylo již 10,5 %. Nejčastěji sledují placené programy na internetu osoby ve věku 25 až 34 let,“ uvádí Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Chytrou televizi využívá třetina českých domácností. Za poslední 4 roky došlo k nárůstu jejího používání přibližně na trojnásobek. Některou formu nositelné elektroniky, tedy především chytré hodinky, fitness náramky a bezdrátová sluchátka, používá v Česku 32 % osob, chytré reproduktory 18 % osob. „Zařízení internetu věcí v domácnostech, mezi která patří hlavně chytrá topení či světla, chytré domácí spotřebiče a chytrá bezpečnostní zařízení, používá 8,5 % domácností. Nejčastěji tato zařízení ovládají osoby ve věku 25 až 34 let, a to 12 % z nich,“ říká Lenka Weichetová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Počítač či tablet má v Česku aktuálně 79 % domácností, přístup k internetu jich má 82 %. Výrazně více jsou těmito digitálními technologiemi vybaveny domácnosti s dětmi a mladé domácnosti. Přesto 7 % (76 tisíc) školou povinných dětí bydlí v domácnostech, kde nemají žádný stolní nebo přenosný počítač a 2 % žáků ve věku 6-15 let žije v rodinách bez přístupu k internetu. Alespoň jeden počítač či tablet má 40 % domácností osob starších 65 let a tento podíl se v posledních třech letech výrazně nemění. Z osob starších 16 let se na internet připojuje 81 %. Devět uživatelů z deseti je online každý den. I díky dynamickému rozšíření chytrých telefonů roste počet osob, které používají na telefonu internet. V roce 2020 se k internetu přes telefon připojuje již téměř šest miliónů osob nad 16 let, tedy 68 % populace. Před osmi lety se přitom jednalo o přibližně milion osob v této věkové kategorii. Zdroj : ČSÚ

Prohlížet fotogalerii »

Pardubice si i letos udržely titul Město pro byznys

Pardubice si i letos udržely titul Město pro byznys

Kvalitní podnikatelské prostředí či podpora rozvoje infrastruktury, to jsou atributy, díky kterým Pardubice letos získaly titul Město pro byznys, a to nejen v krajském, ale také celorepublikovém měřítku. V provedeném výzkumu se jim podařilo obstát v konkurenci 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice, na stupních těch nejlepších se hned za Pardubicemi umístila města Prostějov a Hradec Králové. Město pro byznys 2020 Výsledky tohoto pravidelného zkoumání ukázaly, že za prvenství v rámci celé ČR Pardubice vděčí vysokému počtu firem, výborné dopravné dostupnosti, rozvíjející se bytové výstavbě či vysokému počtu studentů. Dalším faktorem, který městu pomohl obsadit zlatou příčku, je také přístup veřejné sféry směrem k veřejnosti, například formou elektronické komunikace nebo rozsahem úředních hodin, a významnou roli hrají také investice, jejichž prostřednictvím se Pardubice snaží rozvíjet vzdělávání žáků a studentů. „Skutečnost, že se městu podařilo již po několikáté obsadit první pozici v krajském kole a letos i v celostátním měřítku, považuji za výsledek aktivní spolupráce města s podnikatelskou sférou i snahou podporovat jak podnikatele například prostřednictvím projektu P-Pink, tak také rozvoj vzdělávání. Brzy nás čeká zahájení stavby Centrálních polytechnických dílen, které mají podpořit technické a přírodovědné vzdělávání žáků a studentů nejen z regionu. V nedávné době jsme také dokončili dlouho očekávanou opravu ulice Dělnická v části průmyslové zóny, kde sídlí řada místních firem,“ konstatuje primátor Pardubic Martin Charvát. Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání, které vyhlašuje týdeník Ekonom a vyhodnocuje agentura Datank, jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Cílem tohoto výzkumu přitom je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout radnicím zpětnou vazbu. Zdroj : Město Pardubice

Prohlížet fotogalerii »

Sportoviště u ZŠ Družstevní získalo novou tvář

Sportoviště u ZŠ Družstevní získalo novou tvář

Další z pardubických základních škol se může pochlubit zmodernizovaným hřištěm. Po rekonstrukci sportoviště při ZŠ Josefa Ressla se město tentokrát pustilo do opravy sportovního areálu základní školy v ulici Družstevní, kde budou děti trávit hodiny tělesné výchovy na novém multifunkčním hřišti či hřišti na softball. město - letecký Práce trvaly přibližně čtyři měsíce, během kterých na hřišti vyrostlo několik sportovních sektorů. „Původní podkladové vrstvy byly před rekonstrukcí kompletně vybourány, aby zde mohly být položeny nové sportovní povrchy. Multifunkční hřiště nyní disponuje atletickým oválem, sektory pro skok daleký a vrh koulí, na víceúčelovém hřišti budou děti moci trénovat basketbal, volejbal a tenis a nechybí zde ani hřiště pro softball. Věřím, že žáci takové zázemí po době, kterou většina z nich stále musí trávit povinně doma, často bez možnosti dostatečného sportovního vyžití, určitě přivítají,“ popisuje části nového sportovního areálu primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že celkové náklady na modernizaci hřiště dosáhly výše přibližně 8,5 milionu korun včetně DPH. Areál navíc nebudou využívat pouze žáci ZŠ Družstevní. „Školské areály v sídlištích mají sloužit také veřejnosti jako sportoviště pro veřejnost v odpoledních hodinách a o víkendech. To bude případ i základní školy v ulici Družstevní, kde má tradici právě softballové hřiště, které v rámci rekonstrukce prošlo kompletní revitalizací, sociální zázemí a pomůcky bude moci veřejnost využívat ze zázemí tělocvičny školy u hřiště,“ informuje náměstek primátora pro školství a sport Jakub Rychtecký, podle jehož slov město postupuje podle zastupitelstvem schválené koncepce a prioritizace. Zdroj : město Pardubice

Prohlížet fotogalerii »

S rozhodováním o obnově Zelené brány pomůžou zkušenosti jiných

S rozhodováním o obnově Zelené brány pomůžou zkušenosti jiných

Město hledá v souvislosti s opravou Zelené brány inspiraci u památek, které podobnou rekonstrukcí již prošly. Při výběru nejvhodnějšího způsobu, jak tuto městskou dominantu opravit, pak bude moci vycházet nejen z odborných posudků, ale také ze zkušeností a postupů, které se osvědčily například při obnově zdí pardubického zámku. Zástupci města by měli o formě obnovy Zelené brány debatovat na začátku příštího roku, o samotné realizaci prací rozhodnou ekonomické dopady koronavirové pandemie. Zelená brána „Tento rok je pro celou naši společnost po všech stránkách velmi náročný, a to jak psychicky a zdravotně, tak i po ekonomické stránce. Rozhodli jsme proto odložit rekonstrukci Zelené brány na dobu, kdy již nebudou dopady koronavirové pandemie na městský rozpočet tak výrazné. V současné době nás navíc čeká řada velkých investic, například výstavba Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů či realizace terminálu pro regionální autobusovou dopravu u vlakového nádraží,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že technický stav Zelené brány odsunutí oprav zdiva umožňuje. „Zelená brána již prošla dvěma etapami oprav, kdy byla mimo jiné zajištěna statika památkově chráněného objektu. Následující třetí etapa se týká ochrany zdiva proti povětrnostním vlivům. Stav objektu je však pravidelně kontrolován, v případě, že jsou při těchto kontrolách objeveny uvolněné zvětralé úlomky kamene, jsou s využitím horolezecké techniky následně zajištěny, tak aby nehrozilo jejich odpadnutí,“ dodává primátor. Stávající technický stav zdiva této renesanční památky může vyřešit oprava počítající s obnovou omítek. Jedná se o tradiční způsob ochrany pláště a vzhledem k charakteru zdiva Zelené brány o nejkomplexnější metodu opravy. Dalším možným řešením je takzvaná konzervační metoda, kterou ovšem odborné posudky pro Zelenou bránu nedoporučují a která spočívá v náročném očištění a chemickém ošetření povrchu kamene. Stavební materiál by byl sice lépe ochráněn před povětrnostními vlivy, metoda ale nevyřeší přímé teplotní namáhání, které zdivu nesvědčí. Právě odborné posudky zahrnující stanoviska vydaná odborem správních agend a odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, odborných komisí či Koncepční návrh obnovy zděného pláště, který pro město zpracovala královehradecká Společnost pro rekonstrukce památek, se podle slov primátora stanou klíčovými dokumenty při závěrečném rozhodnutí zastupitelstva. Ve veřejné anketě, kterou radnice vypsala na začátku července 2019, přitom většina respondentů souhlasila s tím, aby byl bráně při opravě navrácen původní vzhled, tedy aby byla omítnuta. Kromě odborných posudků se radnice zaměřila na památky, které podobnou opravou již prošly. „Díky získaným referencím budeme vědět, na co se zaměřit a jak co nejlépe nastavit parametry soutěže. Například omítky na hradní věži pardubického zámku drží již více jak dvacet let, je zřejmé, že zvolená technologie zde funguje. Struktura zámeckých zdí na hradní věži je navíc podobná struktuře zdí Zelené brány, takže se využití podobného a osvědčeného postupu nabízí,“ doplňuje primátor, který nad postupem zvoleným při obnově pardubického zámku debatoval s odborníky v oboru. „Pokud by byla u Zelené brány zachována současná podoba a kameny by byly zakonzervovány, nevyřeší se tím problémy spojené s teplotními rozdíly, a tedy i postupnou degradací zdiva. Kamenné zdivo je masivní, což způsobuje, že při horkých letních dnech jádro objektu zůstává chladné a líc je naopak rozpálený. Omítnutí brány by tak bylo z historického hlediska i z pohledu bezpečnosti vhodnější variantou, jelikož omítka kámen ochrání před degradací a zmírní teplotní šoky. Navíc by se tím sjednotila podoba předbraní a Zelené brány, které historicky tvoří jeden celek,“ podotýká architekt Jan Kadlec, který dříve působil v Národním památkovém ústavu v Pardubicích. Město za posledních pět let investovalo do oprav této městské dominanty téměř 1 milion korun, které pokryly výdaje spojené nejen s pravidelnou údržbou objektu, ale také s opravou schodiště, zdiva a ochozu, sanací zkorodovaných kotevních prvků, zajištění prvků ocelovými táhly a lanovými sítěmi, údržbou hodin či tenzometrickým měřením stahovacích táhel.

Prohlížet fotogalerii »

Z pardubických kaváren se bude během Adventu linout vůně perníku

Z pardubických kaváren se bude během Adventu linout vůně perníku

Náročné období ovlivněné vývojem koronavirové epidemie se pardubické infocentrum, radnice a řada místních kaváren pokusí zpříjemnit voňavou sladkostí, která je po staletí s městem spojená - pardubickým perníkem. Po celý Advent si obyvatelé města budou moci ve výdejních okénkách mnohých kaváren zakoupit perník v celé řadě podob a společně si předvánoční atmosféru s touto nezaměnitelnou vůní ve městě užít. perník „Pardubický perník je skvělá značka. Kontaktovali jsme řadu provozovatelů kaváren v našem městě a mile nás překvapilo, že na naši nabídku společné akce v době Adventu ve jménu tak typického produktu ihned s potěšením zareagovali. Záměru uspořádat Advent s vůní perníku jsme nedávali víceméně žádná pravidla. Každá z kaváren dostala čas na rozmyšlenou, jakou formou by se chtěla do akce zapojit, a jsme velmi nadšeni kreativitou našich kavárníků,“ uvedla ředitelka Pardubického informačního centra Miloslava Christová. V nabídce budou rumové perníčky, žitný perník, perníkový cheescake, ale i káva či čokoláda sypaná perníkovým kořením či kořeněná perníkovým likérem. Seznam zapojených kaváren a kompletní nabídku představíme jako událost na facebooku a webu města i infocentra Pardubice. „S ohledem na vývoj epidemie a s tím související opatření, která se stále měnila a mění, doufáme, že výdejní okénka zůstanou otevřená, ba dokonce že se situace zlepší natolik, že ještě před vánočními svátky toužebně očekávané „první“ návštěvníky opět přivítají a pohostí přímo v kavárnách. Kávou a typickou pochoutkou našeho města, voňavým perníkem z Pardubic v mnoha variantách, chceme obyvatele města v rámci adventních procházek potěšit a zpříjemnit jim aktuálně náročné časy. Navíc společně podpoříme v obyvatelích města lokální patriotismus!“ dodala Miloslava Christová. Seznam zapojených kaváren: Epifany Optimista Bakla Café Můj Šálek Pierre Coffee & Cocktails Galerie Café Kosatec Putovní pražírna Kafíčko Polabiny Kavárna Dobrý Kafe Zdroj : město Pardubice

Prohlížet fotogalerii »

Zahájeno. Nová Montessori škola vznikne na Dubině

Zahájeno. Nová Montessori škola vznikne na Dubině

Část objektů v areálu Základní školy Erno Košťála je od dnešního dne v rukou stavařů, kteří zde začnou budovat samostatnou základní školu s Montessori výukou. Díky úpravě stávající budovy ZŠ Erno Košťála bude město moci rozšířit výuku formou této metody o druhý stupeň a vyjít tak vstříc všem rodičům i dětem, kteří mají o Montessori vzdělání zájem. ZŠ Montessori Od otevření prvního ročníku s Montessori výukou, který původně navštěvovalo 18 žáků, se počet dětí vyšplhal na více jak stovku. Děti mohly v Pardubicích řadu let navštěvovat pouze první stupeň této formy vzdělávání, od roku 2019 se jim však začaly otevírat i další ročníky. „Zájem o tuto inovativní výuku neustále roste, i proto jsme se rozhodli postupně otevírat také ročníky druhého stupně Montessori výuky a následně vybudovat samostatnou ZŠ Montessori, díky které vzroste kapacita školy na 200 míst. Neposilujeme však „pouze“ kapacitu v rámci tohoto vzdělávání, ale zároveň tím uvolníme třídy v polabinské základní škole, kde doposud probíhá výuka, a posilujeme kapacity základních škol třetího školského obvodu. Rekonstrukcí a navrácením objektu pro účely vzdělání v areálu ZŠ Erno Košťála je jednoznačně nejefektivnějším řešením a přinese i řadu provozních benefitů,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. Jednotlivé Montessori třídy v současné době fungují při ZŠ Družstevní, kde byl pro žáky kromě prvního stupně pro tento školní rok otevřen také šestý ročník, sedmou třídu této inovativní formy výuky děti pro změnu navštěvovaly v pavilonu A ZŠ Erno Košťála na Dubině. Osmý ročník by se měl žákům poprvé otevřít již v prostorách nového objektu, který vznikne přestavbou pavilonu D při ZŠ Erno Košťála a do kterého budou po dokončení stavebních prací přesunuty všechny Montessori třídy. „Stavební práce budou zahrnovat dispoziční úpravu tří nadzemních podlaží, řešení instalačních zařízení a rozvodů, přístavbu únikového schodiště a zpevnění ploch kolem objektu. Součástí úprav bude také vybudování výtahu, díky němuž bude škola přístupná opravdu každému a bude splňovat požadavky na bezbariérovost. Celý objekt bude navíc propojen se ZŠ Erno Košťála, kde budou žáci využívat tělocvičnu a moderní stravovací provoz,“ doplňuje primátor Martin Charvát s tím, že tato investice ve stavební části vyjde na přibližně 36 milionů korun s DPH. Pavilon D byl přitom ještě před více jak 14 lety využíván jako dílny a školní družina, v dalších letech jej měl pronajatý soukromý subjekt a nyní, poté co byl nájemní vztah ukončen, jej má město opět plně k dispozici a vrací jej zpět do školství. Dodavatele na vybavení bude radnice hledat na začátku příštího roku. „Na vybavení školy potřebným nábytkem a informačními technologiemi počítáme s částkou 12 milionů korun. Zároveň probíhá i konkurzní řízení na ředitele/ředitelku nové školy, aby se vše včas stihlo připravit, dětem chceme novou školu otevřít již pro školní rok 2021/2022,“ uzavírá náměstek Rychtecký. Zdroj : město Pardubice

Prohlížet fotogalerii »

Maťák hlásí odbahněno

Maťák hlásí odbahněno

Dva roky trvající práce na odbahnění Matičního jezera u Bubeníkových sadů byly ve čtvrtek zdárně dokončeny. Sací bagr zde, poprvé v historii jezera, ze dna odsál na 5 500 metrů krychlových sedimentů, které byly následně uloženy do speciální vaků a využity ke zpevnění břehů této vodní plochy. Odbahnění Matičního jezera Práce na revitalizaci Maťáku probíhaly ve dvou etapách a zahrnovaly nejen odsátí letitých nánosů a obnovu biologických vlastností jezera, město se ve spolupráci s městským obvodem I pustilo také do obnovy jeho okolí. „Speciální textilní odvodňovací vaky, které jsou vyrobeny tak, aby vodu propouštěly, nikoli nenasály, byly naplněny bahnitým sedimentem odtěžovaným ze dna jezera. Nově formovaná břehová hrana na návodní straně vaků byla opevněna kombinací přírodních prvků, a to dřevěnou palisádou a kamenným záhozem v proměnlivé výšce. Palisáda byla doplněna vegetačními válci a rohožemi s předpěstovanými vodními a vlhkomilnými rostlinami a lokálně doplněna vrbovými řízky, z nichž se poté vytvoří zelené stěny včetně nových zelených ploch. Matiční jezero je domovem pro některé ohrožené živočichy, včetně druhů skokana skřehotavého a zeleného, práce při odbahnění proto probíhaly tak, aby nedošlo k zasažení do biotopu, který je pro život těchto tvorů nezbytný. Na závěr revitalizace byly vodopropustné vaky rozříznuty a nově vzniklé břehy byly osety trávou,“ popisuje dokončenou revitalizaci Matičního jezera náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal. Samotné práce na odbahnění započaly na jaře roku 2019, kdy zde firma odsála přibližně 40 procent nánosů, dohromady bylo v rámci dvou etap odsáto 5 500 metrů krychlových sedimentů. Jižní části, která je koncipována jako litorální pásmo, se však odsávání bahna netýkalo, tvar a struktura dna tu byly upraveny tak, aby zde vznikly podmínky vhodné pro ryby, obojživelníky a vodní ptactvo. Jezero, které vzniklo před 110 lety oddělením slepého ramene Chrudimky, má plochu zhruba 20 tisíc metrů čtverečných. Na jeho dně se během století usadilo podle geodetického výzkumu na 14 000 metrů krychlových sedimentů. Pokud by nános bahna nebyl částečně odtěžen, jezero by mohlo zaniknout. Před zahájením revitalizace byla jeho hladina již prakticky zarostlá stulíkem, utlačujícím lekníny, které bývaly ozdobou vodní plochy. Náklady spojené s dlouho očekávanou revitalizací Maťáku přitom dosáhly výše 20,6 milionu korun s DPH, z čehož 17,2 milionu korun pokryla dotace EU. Zdroj : město Pardubice

Prohlížet fotogalerii »

Vyber pokus, natoč ho a vyhraj 200 tisíc – do konce soutěže Vím proč zbývá už jen měsíc

Vyber pokus, natoč ho a vyhraj 200 tisíc – do konce soutěže Vím proč zbývá už jen měsíc

Už jen do 15. prosince mohou žáci základních a středních škol posílat své video příspěvky do oblíbené soutěže „Vím proč“, která láká na objevování krásy a tajemství fyziky zábavnou interaktivní formou. Stačí natočit a vtipně okomentovat fyzikální pokus – ty nejlepší odmění porota výhrou 200 tisíc korun. Partnery letošního ročníku jsou jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, pokusy věnované jaderné fyzice proto budu mít šanci vyhrát hned dvakrát. Ani při domácí výuce se děti nemusí obejít bez zábavných pokusů, které neodmyslitelně patří k hodinám fyziky. Prostřednictvím soutěže Vím proč se navíc z role pouhých diváků přesouvají na místo učitele svých spolužáků. Tříminutová videa točená na mobil tak vydají za hodinový výklad. „Chceme, aby fyzika děti bavila, aby měly chuť experimentovat a hledat souvislosti. Když budou rozumět fyzice, mohou změnit svět tak, aby byl mnohem šetrnější k naší planetě,“ říká Martin Máca, vedoucí strategického náboru Skupiny ČEZ, která soutěž „Vím proč“ organizuje. Zajímavé pokusy se navíc dají udělat i s věcmi, které běžně najdete doma v kuchyni nebo v garáži. Natočená videa mohou jednotlivci či týmy vkládat na webový portál www.vimproc.cz od až do 15. prosince. Stejně jako v minulých letech čeká autory dvou nejpovedenějších videí šek od Nadace ČEZ na 200 tisíc korun pro jejich školu. První tři týmy z každé kategorie (základní a střední škola) navíc získají poukázky na on-line nákupy v hodnotě deseti, pěti a tří tisíc korun pro každého člena natáčecího štábu. Letošní ročník „Vím proč“ pod svůj patronát vzaly jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Ti, kdo se rozhodnou pro pokus z oblasti jaderné fyziky, tak automaticky soutěží také o zájezd pro celou svou třídu do infocentra jedné z jaderek. „Jaderná fyzika má punc něčeho strašně těžkého a nepochopitelného. Její základní principy lze přitom vysvětlit prostřednictvím jednoduchých pokusů s pomůckami, které najdete v každé domácnosti. Těšíme se na nové fyziky,“ uvedl vedoucí jaderné komunikace ČEZ Petr Šuleř. Soutěž „Vím proč“ si rychle získala oblibu – dosud se jí zúčastnilo 1360 dětí, které natočily přes 1000 videí s pokusy. Nejúspěšnějšími fyziky-režiséry jsou zatím žáci a studenti škol ze Severní Moravy a z Prahy – na stupních vítězů shodně stáli celkem šestkrát. V těsném závěsu sekundují nadšení amatérští fyzikové z Jižní Moravy s pěti medailemi. Všechna videa z minulých ročníků jsou navíc k dispozici na webu soutěže. Mohou sloužit jako inspirace pro nové soutěžící, ale také pro učitele jako výukový materiál pro zpestření hodin. Společnost ČEZ se popularizaci technických předmětů věnuje dlouhodobě. Kromě „Vím proč“ provozuje například edukační webový portál Svět energie, organizuje interaktivní besedy o energetice a podporuje učitele fyziky, kteří chtějí svůj předmět učit zábavně. Spolupracuje se 68 středními školami a 14 vysokoškolskými fakultami. Zdroj Skupina ČEZ

Prohlížet fotogalerii »

Začíná rekonstrukce nádražní budovy v Pardubicích

Začíná rekonstrukce nádražní budovy v Pardubicích

Správa železnic podepsala smlouvu se zhotovitelem první etapy rekonstrukce nádražní budovy v Pardubicích. Stala se jím společnost tvořená firmami Chládek a Tintěra, Pardubice a EUROVIA CS, celkové investiční náklady dosahují 613,8 milionu korun. Akce se bude připravovat v režimu P+R, který zahrnuje jak zhotovení projektu, tak samotnou realizaci stavby. Vybraný zhotovitel začne s projektováním letos v listopadu, samotné stavební práce začnou v polovině příštího roku. V první etapě se počítá s rekonstrukcí střední výškové části výpravní budovy (tzv. Sirius), která bude nově sloužit jako školicí středisko Správy železnic. Zhruba od ledna 2023 budou pokračovat práce v samotné výpravní budově včetně veřejně přístupných prostor. Výjimku tvoří eskalátory z podchodu do haly, které jsou součástí první fáze, a začne se s nimi už za rok. Díky rozdělení stavby na etapy se minimalizuje negativní dopad na cestující. Nádražní budova je nemovitou kulturní památkou již od doby své výstavby a rekonstrukce tak bude prováděna citlivě a s péčí, kterou si takto významná stavba zaslouží. Obálka budovy se dočká kompletní obnovy – tedy nových oken a dveří, střech a fasády včetně původního keramického obkladu, to vše za přísného dohledu památkářů. Interiéry budou v co největší míře uvedeny do původního stavu, ale za splnění požadavků kladených na budoucí využití. Veřejné prostory budovy budou pokryty Wi-Fi, bude modernizován informační systém pro cestující a díky nepřetržitému kamerovému dohledu nebo poplachovému zabezpečení a tísňovému systému dojde ke zvýšení bezpečnosti. Veřejnost se díky rekonstrukci může také těšit na rozšíření komerčních a gastronomických služeb v odbavovací hale. V čekacích prostorách bude doplněna i samostatná čekárna pro matky s dětmi se zázemím. Kompletní rekonstrukcí projdou i místnosti pro řízení provozu a administrativní prostory pro provozovatele dráhy a dopravce, pro provozní potřeby budovy je navržen automatický parkovací systém. V nádražní budově cestující ocení doplnění tří eskalátorů na každé ze schodišť do podchodů (celkem tedy šesti) a výtahy pro potřeby bezbariérového přístupu do všech částí budovy včetně hygienického zázemí. Nabídka služeb bude rozšířena o cykloboxy s možností nabíjení elektrokol. Rekonstrukci výpravní budovy plánuje Správa železnic ukončit na přelomu let 2024 a 2025. Zdroj Správa železnic

Prohlížet fotogalerii »

 1 2 3 ...další  »


Počasí
Pardubice

In-počasí


Zlatá města © 2024 V 16 zlatých městech našeho portálu najdete celkem 978 inzerátů v 98 kategoriích.

Zlatá města ... to nejlepší z českých měst

www.zlatebrno.cz  |  www.zlateceskebudejovice.cz  |  www.zlatyceskykrumlov.cz  |  www.zlatedomazlice.cz  |  www.zlatefrantiskovylazne.cz  |  www.zlatyhradeckralove.cz  |  www.zlatycheb.cz  |  www.zlatekarlovyvary.cz  |  www.zlatyliberec.cz  |  www.zlatemarianskelazne.cz  |  www.zlataolomouc.cz  |  www.zlataostrava.cz  |  www.zlatepardubice.cz  |  www.zlataplzen.cz  |  www.zlatajepraha.cz  |  www.zlateznojmo.cz

Květiny, kytice, dárkové poukazyDoručování květin a dárků

webdesign Vendys graphics